Mikrobiologia

Materiały poświęcone mikrobiologii

ROPNE ZAKAŻENIA JAMY USTNEJ

2010-07-09 19:43:06

- 1. Ropnie okołozębowe obejmują ropnie okołowierzchołkowe i ropnie kości wyrostka zębodołowego. Przyczyną może być martwica miazgi. a) względne beztlenowce: Str.: milleri, oralis, sanguis, mutans, mitis; Actinomyces, Lactobacillus, Corynebacterium, Neisseria; b) bezwzględne beztlen: Peptostreptococcus, Eubacterium, Clostridium, Veillonella, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium. Leczenie: penicylina, amoksycylina, a przy oporności na nie erytromycyna, klindamycyna, metranidazol, Augmentin, chloramfenikol; 2. Zakażenia implantów: wczesne - gronkowce koagulazo-dodatnie (Str. aureus) i koagulazo-ujemne (CNS); późne – paciorkowce, Prevotella; 3. Zapalenia kości szczęki: mogą być powikłaniami ropnych zakażeń j. ustnej lub pourazowe (gronkowce, Prevotella, Fusobacterium). 4. Suchy zębodół: ekstrakcja zęba i/lub zakażenie bakteryjne: Prevotella, Fusobacterium, Actinomyces, Str. aureus, Str. pyogenes; 5. Przerzutowe ropnie drogą hematogenną i zakażenia odogniskowe – mogą przebiegać jako infekcyjne zapal. osierdzia, zapal. kości, nerek. 6. Bakteriemia zębopochodna: po zabiegu - nacięcie ropni, ekstrakcja zakażonych zębów; Actinomyces, Fusobacterium, Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Veillonella; 7. Bakteryjne zap. j. ustej: A. powierzchowne: a) Róża j. ustnej: Str. pyogenes grupa A; b) Gronkowcowe zapal. j. ustnej: Staphylococcus aureus; c) Błonica j. ustnej - powikłanie błonicy nosa lub gardła (szare lub białoszare błony rzekome na dziąsłach, bł. śluzowej policzków, w kącikach ust lub na wargach): Corynebacterium diphtheriae (wytwarzają toksynę błonniczą); d) Rzeżączkowe zapal. j. ustej: - pierwotne lub wtórne (rzeżączka narząd. mocz.-płciow., bakteriemia, pasocznica); - noworodki, dzieci, dorośli; Neisseria gonorrhoae); e) Zanikowy i cuchnący nieżyt nosa (ozena): Klebsiella pneumoniae ssp. ozaenae. B. głębokie: a) Promienica (Aktynomykoza): – przewlekły ropień w kącie żuchwy z przetokami (promienica szyjno-twarzowa, usunięcie zęba, innej zabiegi w jamie ustnej, urazy żuchwy, następstwo chorób ropnych dziąseł i zębów); - promienica języka; Actinomyces: israelli (>80%), bovis, viscosus, naeslundii, odontolyticus; b) Gruźlica j. ustnej: - pierwotna lub wtórna (wrzodziejąca, toczniowa, rozpływna); - grużlica toczniowa dziąseł; Mycobacterium: tuberculosis, bovis, ulcerans; c) Kiła j. ustnej: - kiła pierwotna na dziąsłach, na języku; - kiła wtórna j. ustnej (angina luetica); - kiła późna (kilaki w j. ustnej); Treponema pallidum ssp. pallidum; d) Twardziel (scleroma): Klebsiella pneumoniae ssp. rhinoscleromatis.