Mikrobiologia

Materiały poświęcone mikrobiologii

PAŁECZKI Niefermentujące – niewybredne

2010-07-18 16:49:30

Identyfikacja bakterii – powinny być uwzględnione następujące ich właściwości : zużytkowanie glukozy , zdolność wzrostu na podłożu MacConkeya i aktywność oksydazy cytochromowej. Rodzaj Pseuodmonas – Do rodzaju Pseuodmonas wg statystyki Bergeya należało kilkadziesiąt róznych gatunków. Pałeczki z rodzaju Pseuodmonas mają następujące cechy : rosną dobrze na podłożu MacConkeya , są ...

RODZAJE PROTEUS MORGANELLA PROVIDENCIA

2010-07-18 16:49:28

Proteus – obejmuje 4 gatunki. Bakterie tego rodzaju występują w glebie , wodzie itp. Morganella – należy 1 gatunek odpowiedzialny za zakażenia dróg moczowych i oddechowych Providencia – w rodzaju tym znajdują się 4 gatunki . uczestniczą głównie w zakażeniach dróg moczowych.   ...

RODZAJE KLEBSIELLA , ENTEROBACTER , SERRATIA , HAFNIA

2010-07-18 16:47:43

Klebsiella- pałeczki zazwyczaj tworzą śluzowe kolonie nie wykazują ruchu i nie powodują dekarboksylacji ornityny. Zapalenie płuc wywołane przez k. pneumoniae ma charakter destrukcyjny , przebiega ze zmianami martwiczymi oraz krwotokami. Bakterie z gatunku K. pneumoniae mogą wywołać również zakażenia pozapłucne. Pałeczki z gatunku K. ozaenae są rzadko izolowane wywołują zanikowy ...

RODZAJ YERSINIA

2010-07-18 16:47:40

Do rodzaju Yersinia aktualnie zakwalifikowano 10 gatunków. Charakterystyka – Są to bakterie G (-) , małe ziarniako-pałeczki , które rosną na podłożu MacConkeya w optymalnej temp. 220 – 290 C . bakterie te sa nieruchome w temp. 370 C , wykazują ruch w temperaturze 220 – 250 C , nie wytwarzają ...

RODZAJ ESCHERICHIA

2010-07-18 16:45:48

Obecnie do rodzaju Escherichia należy 5 gatunków . Są to aktywne biochemicznie pałeczki G (-) , laktozo (+) lub laktozo (-) , wytwarzające gaz i indol. Escherichia coli Bakterie z gatunku E. Coli występują stale w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt. Pełnią rolę symbiontów , uczestniczą w rozkładzie pokarmu i syntezie witamin ...

RODZAJ SALMONELLA

2010-07-18 16:45:45

Wszystkie serotypy Salmonella należą do dwóch gatunków. Salmonella bongori zawiera mniej niż 10 serotypów . pozostałe ponad 2500 serotypów , nalezą do gatunku Salmonella cholerasuis . Chorobotwórczość – Pałeczki należące do serotypu Salmonella typhi wywołują dur brzuszny , należące do serotypu Salmonellaparatyphi A , B lub C wywołują dury ...

zapotrzebowanie bakterii na tlen

2010-07-18 16:43:00

Bakterie, ze względu na ich zróżnicowane zapotrzebowanie na tlen, dzielimy na kilka grup. Znajomość tych zagadnień jest istotna przy zakładaniu hodowli bakteryjnych, czy też nawet już w momencie pobierania próbek materiału od chorych do badań bakteriologicznych. Są to następujące grupy: 1. Bezwzględne tlenowce. Bakterie te do swego wzrostu wymagają obecności tlenu atmosferycznego. ...

RODZINA ENTEROBACTERIACEAE

2010-07-18 16:42:47

Charakterystyka – Pałeczki G (-) , ruchome dzięki obecności rzęsek , z wyjątkiem rodzajów Klebsiella i Shigella. Mogą wytwarzać otoczki , mikrootoczki. Nie wytwarzają przetrwalników. Wzrastają w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych. Są chemoorganotrofami z metabolizmem tlenowym i beztlenowym. Fermentują glukozę , a także inne węglowodany i alkohole ...